Copcisa Industrial és l´àrea d´empreses de Copcisa Corp que configura el nucli d´activitat relacionat amb la construcció, les concessions i els serveis.

Juntament amb la resta d’àrees de negoci (Copcisa Eléctrica i Copcisa Promo) conforma una sòlida corporació amb voluntat de lideratge i visió estratègica de futur.

Copcisa Corp