innovia

innovia INNOVIA COPTALIA basa la seva activitat en la conservació d'infraestructures i l'execució de serveis urbans. Entre ells és especialista en conservació i manteniment de carreteres, autovies, ports, mobiliari urbà i zones verdes. Així mateix presta serveis de neteja viària, d'edificis i platges, recollida de residus, valoriación d'envasos i salvament marítim.

INNOVIA COPTALIA desenvolupa projectes de R + D + I i investigació tecnològica amb l’objectiu de millorar els seus processos productius i de gestió i garantir la sostenibilitat mediambiental.

www.innoviacoptalia.com