pabasa

pabasa PABASA és una empresa especialitzada en la pavimentació de ferms amb aglomerat asfàltic en calent. Disposa de personal especialitzat, centrals de fabricació de mescles asfàltiques i una important dotació de maquinària específica per fer aquest tipus de treball. El seu elevat coneixement i especialització en ferms li ha permès desenvolur projectes d’innovació i recerca i patentar mescles per usos específics.

www.pabasa.com
hormiconsa

hormiconsa Hormiconsa està dedicada a la fabricació de formigó i a l’obtenció d’àrids. L’experiència acumulada i els rigorosos controls de qualitat a què se sotmet permeten assegurar que Hormiconsa és una garantia per a tots els seus clients.