Copcisa Chile

Copcisa Chile Copcisa Industrial va iniciar l'any 2012 l'expansió internacional cap a altres mercats amb l'obertura de Copcisa Xile, SA, amb seu a Santiago de Xile, amb l'objectiu de participar en el desenvolupament de les infraestructures del país. Des de llavors ha participat en més de 20 projectes d'obra civil i edificació.