asg

asg ASG és el projecte de transformació de 70.000 hectàrees en regadiu, mitjançant la construcció i l’explotació de la xarxa de reg del Segarra-Garrigues. L’obtenció d’aquest contracte va marcar l’inici del Grup en les concessions.

www.aiguessegarragarrigues.cat
cedinsa

cedinsa Cedinsa, Concessionària d’Infraestructures, és un dels projectes més sòlids del sector. Va obtenir la primera concessió a Catalunya d’una autovia de peatge a l’ombra i la seva trajectòria s’ha consolidat amb noves concessions viàries.

www.cedinsa.net
copgeinsa

copgeinsa Copgeinsa gestiona els primers drets de superfície licitats per la Generalitat de Catalunya. Des de llavors, Copgeinsa és un referent per a projectes de col·laboració publicoprivada en el desenvolupament d’equipaments públics.

bervia

bervia Bervía, consorci de què forma part Copcisa Industrial, va guanyar el 2006 el primer contracte licitat a Espanya de gestió d’infraestructures per indicadors. Un format innovador i pioner. Es tracta de l’explotació de la xarxa de carreteres d’àmbit local situada a la zona nord-oest de la província de Toledo.

cijucosa

cijucosa Concessió per a la construcció, finançament, conservació i manteniment de la Ciutat de la Justícia de Còrdova. La concessió és un dret de superfície, amb un contracte d'arrendament de l'edifici a 25 anys. Inclou els serveis de neteja, gestió de l'arxiu judicial, i gestió del restaurant-cafeteria.