ods

L'any 2015, l'ONU va aprovar l'Agenda 2030 sobre Desenvolupament Sostenible, un compromís que busca la col·laboració entre governs, sector privat i societat civil per aconseguir objectius globals que contribueixin a modelar societats més justes en entorns cada vegada més sostenibles.

L'agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que tracten d'incidir sobre els efectes de l'canvi climàtic, la desigualtat econòmica i social, la innovació, la sostenibilitat dels sistemes productius i dels hàbits de consum i construir estructures que garanteixin la pau i la justícia. La contribució de Copcisa amb la sostenibilitat i els Objectius de Desenvolupament Sostenible es concreta de forma més rellevant en 6 ODS:

7
Compromís en la millora de l'acompliment energètic, fomentant l'ús de maquinària elèctrica, vehicles ressò i zero i el càlcul de la petjada de carboni. Impuls a l'autoconsum renovable amb el projecte d'R + D + I per a la implantació de casetes d'obra autosuficients amb plaques fotovoltaiques.
<
9
Creació de valor en les zones geogràfiques on es té presència com a motor econòmic i social, a través del desenvolupament d'infraestructures. Promoció de la innovació en el desenvolupament d'infraestructures més sostenibles, amb l'aplicació de nous processos constructius i l'ocupació de nous materials
12
Els processos d'avaluació i presa de decisions es reforcen gràcies a un procés de monitorització sistemàtic i control de l'consum a través d'indicadors mediambientals. Implementació de la separació selectiva de residus, potenciació de la valorització i reciclatge per a la reducció de l'consum de matèries primeres. Foment de compra de materials amb ecoetiquetes. Formacions específiques sobre consum responsable i gestió de residus. Reducció de l'consum de paper gràcies a la implementació de processos de digitalització de la gestió.
13
Aplicació de criteris d'eficiència i estalvi energètic en l'activitat. Substitució de lluminàries amb tecnologia LED. Ampliació de punts nets en els centres de treball. Reducció d'emissions de CO2 fins a aconseguir la neutralitat en carboni el 2050. Implantació progressiva de el sistema de certificació energètica ISO 50001. Adhesió a l'Registre de la petjada de carboni de l'Ministeri per a la Transició Ecològica i de la Generalitat de Catalunya.
15
Identificació i anàlisi dels impactes mediambientals derivats de l'activitat. Mesures preventives per a la protecció de la biodiversitat (flora i fauna): delimitacions prèvies, protecció d'espècies i zones singulars, trasplantaments de vegetació, restauracions ambientals, reforestacions, respecte a l'cicle reproductiu de les espècies, col·locació de caixes-niu i d'hotels per insectes, restauracions d'hàbitats específics i prevenció d'incendis.
16
Sòlids principis de transparència empresarial. Procediments per a la Gestió dels Riscos Penals i per a la prevenció de l'blanqueig de capitals, amb control per part de la Comissió de Seguiment de la Gestió de l'Risc. Codi Ètic que recull els principis, pràctiques, comportaments i conductes que han de regir i guiar les conductes dels empleats / des de l'organització.